Aanbesteden op MKI en BRL K11002 (Certificaat)

Aanbesteden op MKI en BRL K11002 (Certificaat)

In vrijwel elk bestek zijn tegenwoordig eisen opgenomen op het gebied van MKI. Maar wat is het en waarom is MKI belangrijk? 

Wat is MKI?  

MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Dit is een schaduwprijs, of beter gezegd een fictieve prijs die de kosten weergeeft die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. De MKI-waarde kan per functionele eenheid zijn of per producteenheid, in bijvoorbeeld kubieke meters, vierkante meters of strekkende meter. Deze prijs behoeft niet daadwerkelijk te worden afgerekend, maar maakt wel inzichtelijk of een product duurzaam geproduceerd wordt. Bij aanbestedingen wordt de totale MKI-prijs bij de totale stichtingskosten opgeteld. Dat totaal wordt dan vaak gebruikt bij de gunning. 

 Hoe wordt de MKI berekend?  

Om te berekenen hoe hoog de MKI is, wordt gekeken naar de gehele levenscyclus van een product in zijn toepassing. Dat begint bij de winning en het transport van de grondstoffen. Vervolgens wordt gekeken naar de productie van het product. Maar ook het energieverbruik en waterverbruik in de gebruiksfase worden meegerekend. Hierbij is te denken aan gebruik, onderhoud, reparatie, vervanging en renovatie. Tegen het einde van de levensduur van het product in zijn toepassing komen demontage, transport, hergebruik als product of hergebruik als grondstof (bijvoorbeeld granulaat) erbij. Al deze fases bij elkaar vormen samen de basis voor de MKI-waarde. 

 Wat zijn de voordelen van de MKI?  

Het is een middel om eenduidig en transparant een vergelijkbare waarde vast te stellen. Deze waarde is dan eenvoudig te communiceren en met elkaar te vergelijken. Het is wel zaak om op toepassingsniveau te vergelijken. Bijvoorbeeld met alleen een zak cement kun je niks, maar met de weg van betonklinkers op basis van cement inclusief stoepranden wel. Een producent kan door de bepaling van de MKI-waarde ook op zoek gaan naar onderscheidende zaken waardoor hij een beter resultaat scoort. 

MKI-waarde van € 25,- per m3 

Tijdens het betonketenoverleg is vastgesteld dat de MKI van maximaal € 25,- per m3 beton de maatstaf is. Dat komt voort uit het feit dat de meeste berekeningen rond of onder deze prijs uitkwamen. Dit zijn berekeningen van de verschillende producenten van infrastructurele betonproducten. Deze € 25,- per m3 beton is haalbaar met een mengsel op basis van duurzame cementen en grondstoffen. 

 BRL K11002 voor een systeemcertificaat  

De beoordelingsrichtlijn BRL K11002 (Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten) borgt het milieuprofiel voor betonnen infraproducten. In de richtlijn staat dat voor de aankoop van een duurzaam product er rekening moet worden gehouden met een MKI kleiner dan € 25,- per m3 en een circulariteit van minimaal 15% van het volume toeslagmateriaal. Op basis van deze BRL kan een certificaat worden afgegeven. Het certificatieschema is bedoeld voor producenten van betonnen infraproducten die naar hun opdrachtgevers toe aan willen tonen dat ze voldoen aan de gevraagde duurzaamheidseisen. Ook kan het certificaat garanderen dat er bij levering wordt voldaan aan de bestekspecificaties. Met de introductie van BRL K11002 ‘Genereren van Milieuprofielen voor betonnen infraproducten’ krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, grasbetontegels en zetstenen voor dijkversterking krijgt die gemeente op de bouwplaats daadwerkelijk geleverd. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze producten uit te voeren. Voordeel voor de opdrachtgever is verder dat er meer uniformiteit in bestekeisen mogelijk is.

Morssinkhof Groep is sinds 2018 gecertificeerd volgens BRL K11002 en heeft als lid van Betonhuis Bestrating een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de BRL. Het certificaat kunt u hier downloaden.

Bron: Betonhuis

Back to Top