Dualton, betonnen bestrating met potentieel 100% CO2-reductie

Dualton, betonnen bestrating met potentieel 100% CO2-reductie

De Morssinkhof Groep produceert Dualton: betonnen stenen, tegels en banden waarvan de toegepaste grondstoffen minimaal 85% CO2-reducerend zijn ten opzichte van betonnen stenen, tegels en banden die met standaard grondstoffen zijn gemaakt. 

Dualton wordt geproduceerd met een CO2-arm cement, aangevuld met een speciale vulstof. Tezamen levert dit een CO2-reductie op van 85% ten opzichte van regulier cement. Daarnaast is de Morssinkhof Groep erin geslaagd om Dualton te produceren met minder cement dan gebruikelijk bij betonnen bestrating, zonder dat de kwaliteit van de stenen, tegels en banden wordt aangetast.  
 
Bovendien past de Morssinkhof Groep olivijn toe, een mineraal dat CO2 bindt. Zo kan op termijn nog eens 15% CO2 worden gereduceerd. Het mineraal olivijn komt overal op aarde voor. Olivijn reageert bij de verwering met CO2 en water en neemt potentieel maar liefst 1,25 van haar eigen gewicht aan CO2 op. De snelheid van opname is afhankelijk van de factoren korrelgrootte, zuurgraad en aanwezigheid van water en organische zuren én de mate waarin olivijn in aanraking komt met CO2, ofwel zogezegd ‘open’ of ‘omsloten’ is. 

Alhoewel de snelheid waarmee en de mate waarin olivijn CO2 reduceert dus ongewis is, door het toepassen van olivijn in de productie van betonnen bestatingsproducten en het toepassen, gebruiken, breken en hergebruiken van die grondstoffen, draagt olivijn bij tot CO2-reductie. Dat is zeker! 

Dualton wordt, conform de Beoordelingsrichtlijn (BRL) K11002, circulair geproduceerd door het toepassen van minimaal 15% secundair materiaal. Naar gelang de behoefte en beschikbaarheid wordt hiervoor gebruik gemaakt van betongranulaat uit (al dan niet ingekocht) betonpuin of AEC (Afval Energie Centrale)-granulaat. Het AEC-granulaat ontstaat uit gezuiverd AEC-bodemas. Dit minerale restproduct is geschikt gemaakt voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze productinnovatie Dualton? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina of via telefoonnummer 074 – 242 60 00.

Back to Top