Morssinkhof Infra presenteert: aquaParker, de klimaatadaptieve parkeeroplossing!

Morssinkhof Infra presenteert: aquaParker, de klimaatadaptieve parkeeroplossing!

Morssinkhof Infra presenteert, in samenwerking met Advirens en D&B Betonproductie B.V., aquaParker, de klimaatadaptieve parkeeroplossing voor het creëren van waterberging en bodeminfiltratie bij bestaande en nieuwe parkeerplaatsen. Het concept is ontwikkeld als oplossing voor de groeiende problemen die ontstaan door de klimaatverandering.

Met name in stedelijke gebieden leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. aquaParker is een waterbufferende parkeeroplossing die bij extreme regenval het water opvangt en tijdelijk ‘parkeert’. Zodra de grond het weer aankan, wordt het opgevangen water langzaam in de bodem geïnfiltreerd.

Lees meer over onze innovatie op aquaparker.nl of download onze brochure.

Back to Top