Geostone tegel (Waterdoorlatend)

Geostone tegel (Waterdoorlatend)

Toenemende verstedelijking, groeiende onttrekking van grondwater en zeer intensieve landbouw zijn de belangrijkste oorzaken voor het zakken van het grondwater tot een onaanvaardbaar niveau. Tegelijkertijd zorgt de verandering van het klimaat voor extremere neerslag, waardoor het hemelwater vaak onvoldoende kan worden afgevoerd. Het is dus van groot belang dat het hemelwater snel kan worden opgenomen in de ondergrond, om wateroverlast te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het water ten goede komt aan de grondwaterstand. Een product dat een bijdrage kan leveren aan bovenstaande oplossing is de waterdoorlatende trottoirtegel, de Geostone. De Geostone-tegel is speciaal ontworpen om het regenwater zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de natuurlijke grondwaterstand.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddelde plensbui 270 liter per seconde per hectare water geeft. De Geostone-tegel voldoet aan de waterdoorlatendheid van minimaal 540 liter per seconde per hectare. De constructie van de tegel is optimaal door een filterende deklaag, waardoor het grondwater schoon en de natuurlijke waterkringloop intact blijft.

Wij adviseren de Geostone-tegel aan te brengen op een straatbed van split 2-5 mm / 1-3 mm. Normaal straatzand is niet voldoende waterdoorlatend. Door voor het aftrillen de tegel grondig te reinigen, wordt schade aan de infiltratiedeklaag voorkomen. De Geostone-tegel is blijvend sterk en vorst-dooizoutbestendig.

De tegels zijn met een standaard veeg/zuigmachine van de gemeente te reinigen. De aanbevolen frequentie is één keer per twee jaar. Afhankelijk van omgevingsfactoren zoals begroeiing en de belasting van de tegels, kan een hogere frequentie wenselijk zijn. Na het reinigen van de bestrating moet er mogelijk opnieuw worden gevoegd.

Back to Top